Veelgestelde vragen

Algemeen

De Aangiftecheck doet een check op de pdf van de aangifte inkomstenbelasting vanaf het jaar 2016. Maar aan welke eisen moet de aangifte voldoen wil de Aangiftecheck die aangifte verwerken? Ten eerste moet het gaan om een origineel, niet bewerkte pdf van de Belastingdienst. Ten tweede, de aangifte moet wel tot het eind ingevuld zijn. Anders krijgt je de melding dat het bestand onvoldoende gegevens bevat. Ten derde, het pdf van de belastingdienst moet wel de aangifte bevatten en niet alleen de berekeningen van de aanslag. Voor het gebruik van de Aangiftecheck heb je dus je volledige aangifte nodig, anders kan het programma je aangifte niet ‘lezen’. Krijg je dus een melding dat de aangifte onvolledig of niet juist is, check dan zelf even of het wel gaat om de originele aangifte van de Belastingdienst en of de inhoud wel de hele aangifte is. Kom je er niet uit, mail dan naar info@aangiftecheck.nl.  We helpen je graag!

Nee hoor. Sterker nog, de Aangiftecheck kun je het beste inzetten als je de aangifte op Mijn Belastingdienst wel al helemaal ingevuld hebt, maar nog niet verzonden. Dan maak je daar een pdf aan en die uploadt je in de Aangiftecheck. Wanneer je persoonlijke rapport van de Aangiftecheck dan tips geeft voor verbetering van de aangifte, kun je die eerst doorvoeren op Mijn Belastingdienst en dan de aangifte verzenden.

Jazeker. Je mag je eigen belastingaangifte altijd verbeteren of herstellen zolang de Belastingdienst nog geen definitieve aanslag heeft opgelegd. Je kunt de aangifte opnieuw openen, aanpassen, ondertekenen en nogmaals insturen op Mijn Belastingdienst. De Belastingdienst gaat dan aan de slag met de laatst ingediende aangifte. En is er al wel een definitieve aanslag? Zelfs dan kun je onder bepaalde voorwaarden altijd een aangifte nog wel herstellen/verbeteren. Zie deze informatie!

Ja. Vanaf 1 maart 2022 vragen wij een bijdrage voor het gebruik van de Aangiftecheck. De bijdrage is €10,- voor particulieren en €15,- voor zelfstandig ondernemers. De reden dat wij een bijdrage vragen is dat de Bond voor Belastingbetalers zoveel mogelijk belastingplichtigen wil helpen om zekerheid te krijgen over hun belastingaangifte. De Aangiftecheck is hiervoor een belangrijk instrument. Het ontwikkelen en onderhouden van de Aangiftecheck is niet gratis. Vandaar dat wij een bijdrage vragen van de gebruiker.

Nee, sorry. Het is helaas niet mogelijk om met het pdf-bestand vanuit de aangifte-app de Aangiftecheck te doen. Dit wordt door de Aangiftecheck nog niet ondersteund.

Terechte vraag. We gebruiken de gegevens uit je aangifte uiteraard om een controle te doen. Daarmee geven je tips om belasting te besparen. En nee, we delen geen gegevens met derden. Veel meer informatie over het gebruik van uw gegevens vind je in het privacybeleid op onze website (https://www.aangiftecheck.nl/privacybeleid/).

De Aangiftecheck is een initiatief van de Bond voor Belastingbetalers. Je vindt meer informatie over en contactgegevens van de Bond op onze website www.bondvoorbelastingbetalers.nl. Heb je vragen, opmerkingen of zie bijv. in het rapport gegevens die onjuist zijn, stuur ons dan een e-mail aan info@aangiftecheck.nl. Wij geven buiten de Aangiftecheck om geen persoonlijk belastingadvies; daarvoor verwijzen wij je graag naar een van de vele deskundige belastingadviseurs in ons land.

Belastingaanslag

De Belastingdienst legt in het algemeen enkele weken na het indienen van de belastingaangifte de aanslag op. Soms is dat een voorlopige aanslag, maar in veel gevallen zal het ook een definitieve aanslag zijn. Voor meer informatie over het proces rondom de aangifte en de aanslag kun je contact opnemen met de Belastingtelefoon (0800-0543 gratis).

Bij het uploaden van de aangifte in de Aangiftecheck kun je ons machtigen voor het ontvangen van een kopie van de belastingaanslag inkomstenbelasting. Met je akkoordbevinding geven wij aan de Belastingdienst door dat je akkoord bent dat wij een kopie van de aanslag ontvangen. Doe je samen met je partner aangifte? Dan vragen wij voor beiden een afzonderlijke machtiging aan.

Als de Belastingdienst vervolgens een aanslag oplegt, dan ontvangen wij automatisch een digitale kopie van de aanslag. Het is dus niet zo dat wij een brief in onze brievenbus krijgen. Je ontvangt uiteraard deze aanslag zelf ook nog (schriftelijk en in Mijn Belastingdienst).

Lees meer hierover op: https://www.aangiftecheck.nl/hoe-werkt-de-aangiftecheck/kopie-aanslag/

Als je ons gemachtigd hebt tot het ontvangen van een kopie van je belastingaanslag, dan controleren wij de binnenkomende aanslag. Wij hebben door de upload van je aangifte (pdf) de beschikking over de gegevens van de aangifte. Let wel: dit zijn de gegevens van de geüploade aangifte. Of dat ook de aangifte is die je verzonden hebt naar de Belastingdienst, dat weten wij uiteraard niet.

De aanslag kan overeenstemmen met de bij ons bekende (geüploade) gegevens, maar dat hoeft dus niet.

Het kan heel goed zijn dat de verzonden aangifte anders is dan de geüploade en door de Aangiftecheck gecontroleerde aangifte (pdf). Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat je na de controle een andere verdeling tussen jou en je fiscaal partner hebt gekozen. Of omdat je een extra aftrekpost hebt opgevoerd. 

De Aangiftecheck beschikt echter dan wellicht niet over de verzonden aangifte. Daardoor kan de belastingaanslag afwijken van de bij ons bekende gegevens. Op zich niet erg, waarschijnlijk is de aanslag dan wel akkoord. Je dient dat echter dan zelf vast te stellen door de aanslag te vergelijken met de ingediende aangifte.

Als de aanslag anders is dan de (bij ons bekende gegevens van de geüploade) aangifte, dan kan dat 2 dingen betekenen:

  1. De verzonden aangifte is anders dan de geüploade aangifte
    Het kan zijn dat er een andere aangifte is verzonden naar de Belastingdienst dan de aangifte (pdf) die je gebruikt hebt voor de Aangiftecheck. Het is voor ons dan niet mogelijk de aanslag te controleren met de verzonden aangifte. Kijk dus zelf goed in de verzonden aangifte of de nu opgelegde aanslag akkoord isKomt de aanslag overeen met de verzonden aangifte? Klopt de aanslag dus? Dan hoef je uiteraard geen actie te ondernemen.

    of
  2.  De Belastingdienst is afgeweken van de verzonden aangifte
    In het geval de Belastingdienst afgeweken is van de verzonden aangifte, dan heb je daar waarschijnlijk bericht over gehad. Kijk dan goed of de opgelegde aanslag overeenstemt met de gegevens in de brief van de Belastingdienst.

 

Als de aanslag afwijkt van de geüploade aangifte, dan is het zaak te kijken waar dat aan ligt.
– Is de aanslag wel gelijk aan de verzonden aangifte? Dan is het akkoord en hoef je niks te doen.
– In het geval de Belastingdienst afgeweken is van de verzonden aangifte, dan heb je daar waarschijnlijk bericht over gehad. Kijk dan goed of de opgelegde aanslag overeenstemt met de gegevens in de brief van de Belastingdienst.

Is de reden van afwijking van de aangifte je niet duidelijk? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon (0800 – 0543 (gratis)). De medewerkers van de Belastingtelefoon kunnen je uitleggen wat er aan de hand is. Ze informeren je ook over de mogelijkheid van bezwaar tegen de aanslag.

Helaas is dat niet mogelijk. De Bond voor Belastingbetalers heeft de ambitie om zoveel mogelijke belastingbetalers te ondersteunen bij het controleren van hun aangifte inkomstenbelasting. Helaas beschikken wij niet over de capaciteit en kennis om individuele belastingplichtigen te helpen met het maken van bezwaar tegen hun belastingaanslagen.

Heb je vragen over de aanslag? Is de reden van afwijking van de aangifte je niet duidelijk? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon (0800 – 0543 (gratis)). De medewerkers van de Belastingtelefoon kunnen je uitleggen wat er aan de hand is. Ze informeren je ook over de mogelijkheid van bezwaar tegen de aanslag.

Voor deskundige help zijn er in Nederland ook professionele belastingadviseurs beschikbaar. Daarvoor kun je kijken op websites als https://rb.nlhttps://noab.nl of https://www.nob.net.

Problemen

Dat is vervelend. Het kan zijn dat de bestandsvorm (nog) niet wordt herkend door het programma. Het programma herkent alleen een pdf-bestand dat is gegenereerd vanuit een volledige aangifte die is gedaan via de website van de Belastingdienst. Is dit niet het geval, dan krijg je sowieso een foutmelding. Wij blijven de website continu updaten en verbeteren, zodat het wellicht op een later tijdstip wel lukt. Probeer het eens. Blijft het mislukken? Je mag de pdf van je aangifte ook naar ons mailen via info@aangiftecheck.nl. Dan kijken onze technische mensen waar er eventueel een fout zit. En uiteraard houden we dan contact met je.

Vervelend dat er iets fout gaat. Uit reacties van klanten merken we dat dit veroorzaakt kan worden door de browser (internetprogramma) wat op de computer staat. De Aangiftecheck werkt in principe met alle moderne browsers (Microsoft Edge, Chrome, Safari, Firefox). Het kan echter zijn dat op je computer een oudere versie staat van een browser. Je kunt dan of een nieuwere versie installeren of probeer het eens met een andere browser. Wij blijven uiteraard de website continu updaten en verbeteren. Blijft het een probleem en het lukt het niet? Je kunt de pdf van de aangifte ook naar ons mailen via info@aangiftecheck.nl. Dan kijken onze technische mensen wat er aan de hand is. En we houden je dan uiteraard op de hoogte!

Vervelend dat je geen persoonlijk rapport hebt ontvangen. Misschien is er tijdelijk een probleem met de verbinding geweest. Wil je het (later) nog eens proberen? En nee, als je al betaald hebt dan hoeft dat niet nog een keer. Check in ieder geval zelf ook even je spambox of reclame. Mogelijk dat onze mail daar binnen gekomen is.  Wat je ook probeert en het lukt niet? Dan mag je de pdf van de aangifte ook naar ons mailen via info@aangiftecheck.nl. Dan kijken onze technische mensen waar er eventueel een fout zit. Daarmee wordt de Aangiftecheck ook elke keer beter, dus bij voorbaat dank!

Check je belastingaangifte