Giften

Giften kunnen worden opgedeeld in drie categorieën:

  • Gift aan goed doel: Soms kun je deze bedragen aftrekken voor de belasting op je inkomen. Dit is afhankelijk van het goede doel waaraan je de gift doet en de manier (periodiek of gewone gift) waarop je je gift doet.
  • Gift aan culturele instelling: Voor een gift aan een culturele instelling (denk aan muziek, kunst, theater e.d.) geldt sinds enkele jaren een verhoogde aftrek
  • Vrijwilligerswerk: doe je vrijwilligerswerk en zie je af van een vergoeding hiervoor? Dan mag je in sommige gevallen dit bedrag als gift aftrekken.

Het moet wel gaan om goede doelen, dan hebben we het over de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SSBI),  of een vereniging. Het is afhankelijk van het soort gift hoeveel aftrek je krijgt. Bij een periodieke gift mag je het hele bedrag aftrekken. Bij een gewone gift mag dat ook, maar geldt er wel een drempel en een maximum. Voor een gift aan een culturele ANBI geldt een verhoogde aftrek. Je mag dan het bedrag van de gift verhogen met 25%. Je kunt op de website van de Belastingdienst nagaan of een instelling een culturele ANBI is. Meer informatie over de voorwaarden vind je ook op de website van de Belastingdienst. 

Wat doet de Aangiftecheck?

De Aangiftecheck controleert of giften op de juiste manier zijn verwerkt in de belastingaangifte en attendeert je op de mogelijkheden die er zijn om giften op de juiste manier op te voeren. 

Check ook je belastingaangifte