Aftrekposten

Een aftrekpost verlaagt het inkomen waarover belasting wordt betaald. In tegenstelling tot een heffingskorting wordt een aftrekpost afgetrokken van het inkomen en niet van de te betalen belasting. Je betaalt dus wel minder belasting, omdat je inkomen naar beneden gaat. Er zijn verschillende aftrekposten voor de inkomstenbelasting:

  • Persoonsgebonden aftrek
  • Hypotheekrenteaftrek
  • Premies lijfrente
  • Reiskosten openbaar vervoer

De persoonsgebonden aftrek is bedoeld voor persoonlijke omstandigheden waardoor je extra uitgaven hebt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om:

  • Specifieke zorgkosten (ook wel ziektekosten genoemd)
  • Giften (aan goede doelen)
  • Studiekosten (scholingskosten/opleidingskosten in de vorm van bijvoorbeeld collegegeld)
  • Betaalde partneralimentatie

Ook is er de aftrekpost bij reiskosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Onder bepaalde voorwaarden mag je dan een bepaald bedrag aftrekken van je inkomen.

Wat doet de Aangiftecheck?

De Aangiftecheck controleert of belastingaftrek via aftrekposten mogelijk is. Sommige aftrekposten worden door veel mensen over het hoofd gezien. De Aangiftecheck tipt je over aftrekposten waar je eventueel aanspraak op kunt maken in een bepaald belastingjaar.

Check ook je belastingaangifte