Eigen woning

Als eigenaar van een woning moet je goed opletten bij je belastingaangifte. Een woning geldt als eigen woning als:

  • je eigenaar bent van de woning en,
  • de woning je hoofdverblijf is

Het bezit van een eigen woning heeft een aantal gevolgen voor de belasting. Ten eerste wordt bij jouw inkomen in box 1 het eigenwoningforfait opgeteld. Dit bedrag wordt door de Belastingdienst berekend op basis van de WOZ-waarde van je woning. Ten tweede kunnen bepaalde uitgaven met betrekking tot de eigen woning als aftrekbare kosten worden opgevoerd. De belangrijkste hiervan is de hypotheekrenteaftrek. De rente die je betaalt over je hypotheek of lening mag je aftrekken van de belasting. Dat geldt veelal ook in geval van het oversluiten van de hypotheek. Denk dan ook aan kosten als boeterente, premie Nationale Hypotheek Garantie (NHG-premie), advieskosten, taxatiekosten, deel van de notariskosten e.d. Andere aftrekbare kosten zijn bijvoorbeeld periodieke betalingen voor erfpacht of opstalrecht.

Als het bedrag van de hypotheekrenteaftrek lager is dan het eigenwoningforfait geldt een bijzondere vorm van aftrek, namelijk de aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld. 

Wat doet de Aangiftecheck?

De Aangiftecheck controleert of je geld kunt besparen door de post eigen woning op de juiste manier te verdelen tussen jou en je fiscaal partner (indien je die hebt). Bovendien controleert de Aangiftecheck of de aftrekbare kosten op de juiste wijze zijn opgevoerd. Ook geeft de Aangiftecheck tips over wijzigingen in de komende jaren rondom de eigen woning. Op basis van de afgelopen jaren weten wij dat bijna 10% van de gebruikers zelf aangeeft baat te hebben bij onze tips over de eigen woning.

Check ook je belastingaangifte