Vermogen

Vermogen is de waarde van je bezittingen minus je schulden. Vermogen bestaat bijvoorbeeld uit:

  • Bank- en spaartegoeden
  • Beleggingen in de vorm van aandelen, obligaties, opties etc.
  • Vastgoed in de vorm van bijvoorbeeld een tweede woning of vakantiewoning.

Er is een heffingsvrij vermogen van € 50.000 in 2021 per persoon. Het deel van je vermogen dat wordt meegerekend voor het vaststellen van je belasting noemen we de grondslag sparen en beleggen (box 3). De hoogte van de belasting, de zogenaamde vermogensrendementsheffing (box 3-heffing), wordt niet berekend op basis van je werkelijke inkomsten uit vermogen, maar berekend op basis van fictief rendement. De Belastingdienst gaat ervan uit dat je in 2021 een rendement kon halen van gemiddeld:

  • 1,90% in schijf 1 (van € 50.000 tot € 100.000)
  • 4,50% in schijf 2 (van € 100.000 tot € 1.000.000)
  • 5,69% in schijf 3 (meer dan € 1.000.000)

De vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) is omstreden. Door de Bond voor Belastingbetalers zijn verschillende massaal bezwaarprocedures aangespannen tegen deze heffing. De Bond voor Belastingbetalers zet zich in voor compensatie voor miljoenen spaarders en beleggers van wie hun recht op eigendom is geschonden. 

Wat doet de Aangiftecheck?

De Aangiftecheck controleert of je geld kunt besparen door je vermogen op de juiste manier te verdelen tussen jou en je fiscaal partner (indien je die hebt). Daarnaast geeft de Aangiftecheck tips over hoe je om kunt gaan met de vermogensrendementsheffing. Op basis van de afgelopen jaren weten wij dat ruim 20% van de gebruikers zelf aangeeft baat te hebben bij onze tips over de vermogensrendementsheffing.

Check je belastingaangifte