Vermogen

Vermogen is de waarde van je bezittingen minus je schulden. Vermogen bestaat bijvoorbeeld uit:

  • Bank- en spaartegoeden
  • Beleggingen in de vorm van aandelen, obligaties, opties etc.
  • Vastgoed in de vorm van bijvoorbeeld een tweede woning of vakantiewoning.

Er is een heffingsvrij vermogen van € 50.000 in 2021 per persoon. Het deel van je vermogen dat wordt meegerekend voor het vaststellen van je belasting noemen we de grondslag sparen en beleggen (box 3). De hoogte van de belasting, de zogenaamde vermogensrendementsheffing (box 3-heffing), wordt niet berekend op basis van je werkelijke inkomsten uit vermogen, maar berekend op basis van fictief rendement. De Belastingdienst gaat ervan uit dat je in 2021 een rendement kon halen van gemiddeld:

  • 1,90% in schijf 1 (van € 50.000 tot € 100.000)
  • 4,50% in schijf 2 (van € 100.000 tot € 1.000.000)
  • 5,69% in schijf 3 (meer dan € 1.000.000)

Hoe heeft de rechter geoordeeld?

Op 24 december heeft de Hoge Raad in de massaal bezwaarprocedure over de box 3-heffing de Bond voor Belastingbetalers in het gelijk gesteld. Volgens de hoogste rechter in Nederland mag alleen het werkelijk behaald rendement op vermogen worden belast, en niet een fictief behaald rendement. Dit is een opsteker voor veel spaarzame burgers en zelfstandig ondernemers.

Wie ontvangt er compensatie?

Alle mensen die bezwaar hebben aangetekend tegen de box 3-heffing, en ‘meeliften’ op de massaal bezwaarprocedures, komen sowieso in aanmerking voor compensatie voor hun box 3-heffing in de jaren 2017 tot en met 2020. De Bond voor Belastingbetalers pleit ervoor de compensatie niet te beperken tot mensen die tijdig bezwaar hebben aangetekend. Uiteindelijk wordt uiterlijk 1 mei duidelijk hoe de compensatie wordt vormgegeven en wie in aanmerking komt. Heb nog even geduld!

Wat is het gevolg voor de belastingaangifte 2021?

De uitspraak van de Hoge Raad geldt ook voor de box 3-heffing in de aangifte inkomstenbelasting 2021. Deze is echter nog niet verwerkt in de aangifte 2021 die op 1 maart start. Alle belastingplichtigen wordt gevraagd om de bekende wijze de belastingaangifte in te vullen. Dit geldt ook voor het invullen en verdelen van spaar- en belegd vermogen in box 3. De definitieve aanslag over 2021 zal in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad worden opgelegd. Als je in de aangifte 2021 in aanmerking komt voor compensatie, dan wordt dat in de definitieve aanslag verwerkt.

Wat doet de Aangiftecheck?

De Aangiftecheck controleert of je geld kunt besparen door je vermogen op de juiste manier te verdelen tussen jou en je fiscaal partner (indien je die hebt). Daarnaast geeft de Aangiftecheck tips over hoe je om kunt gaan met de vermogensrendementsheffing. Op basis van de afgelopen jaren weten wij dat ruim 20% van de gebruikers zelf aangeeft baat te hebben bij onze tips over de vermogensrendementsheffing. Tot slot biedt de Aangiftecheck dit jaar ook de mogelijkheid om je ‘definitieve aanslag’ door ons te laten controleren. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste bespaar je niet alleen tijd, maar controleren wij ook of je definitieve aanslag overeenkomt met je eigen aangifte inkomstenbelasting. Ten tweede bewaakt de Aangiftecheck je recht op eventuele compensatie in box 3 door je tijdig te wijzen op het maken van bezwaar, mocht dit nodig zijn.

Check ook je belastingaangifte