Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op je inkomen uit arbeid en vermogen. Door de heffingskortingen betaal je minder belasting en premies, maar de korting is wel afhankelijk van je persoonlijke situatie. Ben je bijvoorbeeld in loondienst, ontvang je een uitkering of heb je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Iedereen kan heffingskortingen krijgen. Ook als je een laag inkomen hebt, zijn heffingskortingen mogelijk. Soms is het ook van belang of je een fiscaal partner hebt. Er zijn in totaal 9 heffingskortingen:

  • Algemene heffingskorting (korting op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Afhankelijk van leeftijd, verblijf in Nederland en inkomen)
  • Arbeidskorting (korting die je krijgt als je werkt. Wordt automatisch berekend door de Belastingdienst)
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting (korting die mogelijk van toepassing is als je kinderen hebt)
  • Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden (als je de AOW-leeftijd bereikt verandert er een aantal zaken. Zo heb je dan geen recht meer op jonggehandicaptenkorting, maar wel op de ouderenkorting)
  • Jonggehandicaptenkorting (bedoeld voor mensen met een Wajong-uitkering)
  • Levensloopverlofkorting (gekoppeld aan sparen via een levensloopregeling)
  • Heffingskorting voor groene beleggingen (Je komt in aanmerking als je belegt in fondsen die door de overheid zijn aangewezen als groene beleggingen) 
  • Ouderenkorting (bij het bereiken van de AOW-leeftijd krijg je hier recht op)
  • Alleenstaande ouderenkorting (bij een AOW-uitkering voor een alleenstaande)

Wat doet de Aangiftecheck?

De Aangiftecheck controleert op alle heffingskortingen. Uit de cijfers blijkt dat vooral de inkomensafhankelijke combinatiekorting door nogal wat gebruikers over het hoofd wordt gezien. Uit de afgelopen jaren weten wij dat circa 10% van de gebruikers zelf aangeeft baat te hebben bij onze tips over heffingskortingen.

Check ook je belastingaangifte