Toeslagen

Een toeslag is een bijdrage in de kosten die je maakt voor bijvoorbeeld een zorgverzekering, een huurwoning of kinderopvang. Toeslagen vormen dus inkomensondersteuning. Of je recht hebt op een toeslag is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De belangrijkste criteria voor het recht op toeslag zijn:

  • Inkomen
  • Vermogen

Je  inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. Ook gegevens van je eventuele toeslagpartner zijn van invloed. Daarnaast gelden per toeslag aanvullende voorwaarden.

Er zijn 4 toeslagen:

  • Kindgebonden budget
  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kinderopvangtoeslag

In de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de Belastingdienst bij de kinderopvangtoeslag (de zogenaamde CAF-zaken) bij veel mensen onterecht toeslag heeft teruggevorderd. De Bond voor Belastingbetalers volgt deze ontwikkelingen nauwgezet. 

Wat doet de Aangiftecheck?

De Aangiftecheck controleert de toeslagen. Je recht op zorgtoeslag kan op basis van je aangifte 2021 met zekerheid worden vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat 14% van de mensen met een lager inkomen geen gebruik maakt van hun recht op zorgtoeslag. Voor de andere toeslagen kan de Aangiftecheck jouw rechten niet met 100% zekerheid vaststellen, omdat de aangifte daarvoor te weinig gegevens bevat. In de afgelopen jaren hebben wij wel geleerd dat circa 10% van de gebruikers van de Aangiftecheck zelf aangeeft baat te hebben bij onze tips over hun recht op toeslagen.

Check ook je belastingaangifte