Toeslagen

Een toeslag is een bijdrage in de kosten die je maakt voor bijvoorbeeld een zorgverzekering, een huurwoning of kinderopvang. Toeslagen vormen dus inkomensondersteuning. Of je recht hebt op een toeslag is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De belangrijkste criteria voor het recht op toeslag zijn:

  • Inkomen
  • Vermogen

Je  inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. Ook gegevens van je eventuele toeslagpartner zijn van invloed. Daarnaast gelden per toeslag aanvullende voorwaarden.

Er zijn 4 toeslagen:

  • Kindgebonden budget
  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kinderopvangtoeslag

In de afgelopen tijd is fraude met kinderopvangtoeslag (de zogenaamde CAF-zaken) veel in het nieuws geweest. Fraude werd door de Belastingdienst hard aangepakt, maar ook werd van veel mensen onterecht toeslag teruggevorderd. Daarnaast lijkt het erop dat er ook bij de fraudeaanpak in de inkomstenbelasting veel mis is gegaan. De Bond voor Belastingbetalers volgt deze ontwikkelingen nauwgezet. 

Wat doet de Aangiftecheck?

De Aangiftecheck controleert de toeslagen. Op basis van de gegevens uit je aangifte kan je recht op zorgtoeslag met zekerheid worden vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat 14% van de mensen met een lager inkomen geen gebruik maakt van hun recht op zorgtoeslag. Voor de andere toeslagen kan de Aangiftecheck jouw rechten niet met zekerheid vaststellen, omdat de aangifte daarvoor te weinig gegevens bevat. Op basis van de afgelopen jaren weten wij dat circa 10% van de gebruikers zelf aangeeft baat te hebben bij onze tips over de toeslagen.

Check je belastingaangifte