Meer over de Aangiftecheck

De Aangiftecheck is een initiatief van de Bond voor Belastingbetalers (BvB). De BvB strijdt voor een eerlijke belastingheffing en transparante en effectieve belastinguitgaven. Wij onderzoeken en signaleren misstanden, vragen in de media aandacht voor misstanden in besteding van belastinggelden, eisen via de politiek transparantie over inning en besteding van uw belastinggeld en ondersteunen rechtszaken om misstanden juridisch aan te pakken. Dit doen we niet alleen. Wij zoeken samenwerking met partijen die ook opkomen voor je belangen richting de overheid.

Donaties en bijdrage voor de Aangiftecheck

Jaarlijks doneert een groot aantal mensen aan de BvB zodat wij ons werk voor jou kunnen uitvoeren.

De Aangiftecheck is gemaakt in samenwerking met professionele belastingadviseurs en IT-ers. Dit kost de BvB veel geld, bijna € 18 per check. Wij proberen de kosten zo eerlijk mogelijk te verdelen over de gebruikers, zodat alleen degenen die voordeel hebben van de check betalen. Maar daarmee is de Aangiftecheck niet kostendekkend. Om die reden vragen wij iedere gebruiker ook een donatie te doen. Met deze donaties kunnen wij de Aangiftecheck onderhouden en verbeteren zodat we je ook volgend jaar weer van dienst kunnen zijn. Als je ons een donatie hiervoor wilt doen, zijn wij daar zeer mee geholpen.

Check je belastingaangifte