Nederlanders met spaargeld opnieuw hard getroffen door box 3-heffing

Het is allang geen nieuws meer dat een flinke spaarrekening in Nederland meer kost, dan het aan renteopbrengsten oplevert. Sparen kost inmiddels geld, door de enorm lage rente die banken uitkeren en de hoge belasting die spaarders elk jaar betalen. Hoewel we zo voordelig mogelijk uit willen zijn, heeft het overgrote deel van de Nederlanders een flinke som aan spaargeld. In deze blog lees je de gevolgen van sparen in 2020 en de verwachtingen wat betreft 2021. 

Box 3-heffing in 2020 nóg meedogenlozer

In 2020 zijn spaarzame burgers en kleine ondernemingen opnieuw hard getroffen door de box 3 heffing. Uit onderzoek van de Bond voor Belastingbetalers blijkt dat 85% van de spaarders meer belasting betaalde, dan dat zij aan rente-inkomsten mochten ontvangen. Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers, zegt hierover het volgende:

“40% van alle belastingbetalers in box 3 beschikt uitsluitend over spaar- en banktegoeden. 1,3 miljoen burgers teerden dus op hun vermogen. En in 2021 wordt dit alleen maar erger door de negatieve rente op spaargeld.” 

85% betaalt meer belasting over spaargeld dan ontvangen renteopbrengsten

Inmiddels hebben ruim zeven miljoen burgers de belastingaangifte voor 2020 ingediend, zo blijkt uit de statistieken van de Belastingdienst. Via de Aangiftecheck, een initiatief vanuit de Bond voor Belastingbetalers, zijn ruim 3.500 aangiftes gecontroleerd. Uit onze gegevens blijkt dat 85% van de spaarders in Nederland meer belasting heeft betaald, dan dat zij aan renteopbrengsten ontvingen. 

Daarbij is aangenomen dat de gemiddelde rente op spaargeld 0,1% bedroeg. In de overige gevallen viel het box 3-vermogen onder de heffingsvrije voet, waardoor geen belasting verschuldigd was. In 2019 betaalde 78% van de Nederlanders meer belasting dan er rente-inkomsten werden ontvangen. Voor 2019 is uitgegaan van een gemiddeld rendement op spaargeld van 0,15%.

Negatieve rente op spaargeld Nederlanders 

Vanaf 2021 wordt de situatie nog erger. Steeds meer banken rekenen een negatieve rente op het spaargeld van de Nederlanders. Nu hoeven spaarders pas rente te betalen wanneer ze meer dan 250.000 euro op hun rekening hebben staan, maar op 1 juli gaat bij diverse banken die grens omlaag naar 100.000 euro. Zo maakte ABN AMRO bekend vanaf 1 juli dit jaar een negatieve rente te gaan rekenen voor spaarvermogens vanaf €150.000. Ook de ING besloot onlangs om de drempel voor negatieve spaarrente te verlagen naar €100.000.

Spaarders betalen belasting over een fictief rendement. Een geschat percentage op basis van de gemiddelde rendementen op spaargeld en beleggingen. Dit terwijl zij in werkelijkheid rente betalen om hun vermogen op een spaarrekening aan te houden. Deze situatie laat zien dat het tijd is dat de politiek onmiddellijk ingrijpt om het systeem rechtvaardiger te maken voor een grote groep belastingbetalers.

Advies Hoge Raad

Ook de juridische basis onder het box 3-systeem wordt steeds zwakker. Op 29 maart presenteerde de Advocaat-Generaal een advies aan de Hoge Raad over het stelsel van box 3 vanaf 2017. Zijn conclusie is dat er sprake is van een schending van het verbod op discriminatie, omdat het huidige box 3-stelsel ongelijke gevallen ten onrechte gelijk behandelt. De Bond voor Belastingbetalers roept de politiek dan ook op om deze schending in het regeerakkoord te herstellen. Burgers moeten niet gedwongen worden om via de rechter hun gelijk te halen.

Neem contact op

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze blog? Kijk eens tussen onze veelgestelde vragen, grote kans dat jouw antwoord daartussen staat. Of ben je benieuwd naar jouw kans op voordeel? Controleer je belastingaangifte met de Aangiftecheck. Vragen? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer in een persoonlijk gesprek. 

Terug naar PUBLICATIES

Check ook je belastingaangifte